Уведомление за поверителност


Моля, обърнете внимание на следната важна информация относно обработването на предоставената от Вас лична информация във връзка с кампанията „Удоволствието от храната“ на GSK и бранда Corega.

Как използваме Вашата лична информация?

Вашата лична информация ще бъдe събирана и обработена единствено за целите на провеждане на играта и в случай, че бъдете изтеглени като победител данните Ви за контакт ще бъдат използвани, за да Ви бъдат изпратени наградите от играта.

За целта, като участник в нашата игра, Вие трябва да сте спазили всички изисквания за участие в нея, както и изрично да сте се съгласили с нейните правила и условия.

Каква лична информация събираме за Вас?

Предоставената ни от Вас лична информация може да включва: Вашето име, телефон за контакт, имейл адрес.

Как получаваме Вашата лична информация?

Всяка лична информация подлежаща на обработка, се предоставя от Вас посредством формата за обратна връзка на сайта на кампанията „Удоволствието от храната“ – www.joyoffood.org.

На какво правно основание използваме Вашата лична информация?

Обработването на лична информация за Вас е необходимо, за да можем да Ви изпратим безплатно наградите от играта:

Обработването на Вашата лична информация се основава на наш легитимен интерес, тъй като не бихме могли да Ви изпратим наградата, без да обработим Вашата лична информация.

Колко време ще запазим Вашата лична информация?

Ние ще запазим Вашата лична информация в продължение на срок от 1 година.

С кого споделяме Вашата лична информация?

Вашата лична информация ще бъде достъпна за ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД (GSK) , ЕИК 131159254, с адрес гр.София, бул.”Цариградско шосе” 115Г, ет.9 (администратор на личните данни) и БРОКС ВИЖЪН ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 111, сграда F1, ЕИК 121560067 (обработващ личните данни).

Предоставяне на Вашата лична информация извън Вашата страна на произход

Вашата лична информация няма да бъде предоставена в страни извън Европейската икономическа зона.

Защита на Вашата лична информация

Брокс Вижън ЕАД може да сподели Вашата лична информация с доставчици/куриери след подходяща надлежна проверка в съответствие с политиките и процедурите на Брокс Вижън ЕАД.

Брокс Вижън ЕАД ще предприеме подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашите данни в съответствие с приложимите закони за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

Вашите права

Може да имате право:

Когато Ви е дадена възможност да споделите Вашата лична информация с нас, Вие винаги може да изберете да не го правите.

Ако искате да упражните правата си, моля, уведомете ни, като се свържете с нас посредством координатите за връзка, посочени по-долу.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или искания относно обработването на Вашата лична информация или се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се на:

Електронна поща: BG.CPA@gsk.com