ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Удоволствието от храната“


Онлайн играта „Удоволствието от храната“ (накратко „Играта“) е организирана от: ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД (GSK) , ЕИК 131159254, с адрес гр.София, бул.”Цариградско шосе” 115Г, ет.9 (администратор на личните данни), накратко „Организатор“).

Отговорен за изпълнението на промоцията е „Брокс Вижън“ EАД, (обработващ личните данни), ЕИК 121560067, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, бул. България 111, F1 (Накратко „Агенцията“).

Като участник в нашата игра вие трябва да спазите условията за участие, за да спечелите някоя от наградите в нея. Още условия, както и Информацията за поверителност са налични на www.joyoffood.org,като вие приемате и се съгласявате с настоящите правила и те, без изключение, се прилагат в Играта. В допълнение, инструкциите как можете да участвате в Играта съставляват част от тези Общи условия.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА: НАГРАДИ В ИГРАТА:

Рецептите на всички победители заедно с имената им и населеното им място ще бъдат публикувани в специалната печатна книжка на Corega, отпечатана през есента на 2019 г.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ: ДРУГИ УСЛОВИЯ:

С участието си в играта всеки участник декларира, че е запознат, с:

Изявление за права и ограничена отговорност:

ПО НИКАКЪВ ПОВОД ОРГАНИЗАТОРЪТ ИЛИ КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ОБВЪРЗАНО С ОРГАНИЗИРАНЕТО, ХОСТВАНЕТО, СЪЗДАВАНЕТО, ПРОДУЦИРАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА УЕБ САЙТА ИЛИ ИГРАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДИРЕКТНА, КОСВЕНА, НЕВОЛНА, НАРОЧНА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩА ВРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА УЕБ САЙТА ИЛИ ОТ НАРУШАВАНЕТО НА ПРАВА, УЧАСТИЕТО В СЪСТЕЗАНИЕТО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН.

а. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ НА ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ОБВЪРЗАНО С ИГРАТА, КАКТО Е УПОМЕНАТО ПО-ГОРЕ, Е ОГРАНИЧЕНА ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ЕВРО.

б. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ОДОБРЯВА И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ ДОСТОВЕРНОСТТА НА ВСЯКО МНЕНИЕ, СЪВЕТ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЕ НА УЕБСАЙТА, НИТО ЗА КОЯТО ДА Е ОБИДНА, КЛЕВЕТНИЧЕСКА ИЛИ НЕЦЕНЗУРНА ПУБЛИКАЦИЯ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ОТ УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА.